Betón

Betón (z fr. béton) je pevná stavebná látka vytvorená stvrdnutím betónovej zmesi, alebo stavivo vytvorené zmiešaním spojiva, plniva a vody, prípadne ďalších prísad a prímesí, ktoré po stuhnutí nadobúda vlastnosti pevnej látky.

 

Druh betónu Stupne vplyvu prostredia Konzistencie (mm) Max. zrno (mm) CENA €/m3 bez DPH
C8/10 X0 S3 22 57
C12/15 X0 S3 22 60
C16/20 X0 S3 16 63
C20/25 X0,XC1 S3 16 66
C25/30 X0,XC1-3 S3 16 69
C30/37 X0,XC1-4,XD2 S3 16 73
         
CB III cestný betón S3 16 78
CBGM C5/6 /STN EN 14227-1/ S3 22 42
CBGM C8/10 /STN EN 14227-1/ S3 22 45

Betón pumpy:

 Mercedes - Pumi 24m / s objemom Mix 7m3 /  100 EUR bez DPH / hod.
 Mercedes 36m / s hodinovým výkonom čerpadla 160m3 /  100 EUR bez DPH / hod.

 

Jazda na stavbu a späť (bet. čerpadlo) 2€/km bez DPH
Rozbehová chémia - jednorázovo 20€ bez DPH
Nemožnosť umytia čerpadla na stavbe 50€ bez DPH
Prídavné potrubie 15€ bez DPH
Doprava betónu domiešavačom 2,50€/km bez DPH
Vykládka domiešavača nad 30 min. za každých začatých 15 min. vykládky 10€ bez DPH
Betón dodávaný v zimnom období, ohrev vody. Do -10°C 3€/m3 bez DPH
Použitie max. frakcie do 4mm - poter 10€/m3
Príplatok za vodostavebný betón (od triedy C20/25) max. priesak do 50mm 3€/m3 bez DPH
   
   

 

Transbeton Šamorín, s.r.o., Vicenzy 2, 931 01 Šamoín
tel: 0905 643 279, e-mail: transbeton [at] post [dot] sk