Betón

Betón (z fr. béton) je pevná stavebná látka vytvorená stvrdnutím betónovej zmesi, alebo stavivo vytvorené zmiešaním spojiva, plniva a vody, prípadne ďalších prísad a prímesí, ktoré po stuhnutí nadobúda vlastnosti pevnej látky.

Betóny:

Druh betónu Stupne vplyvu prostredia Konzistencie (mm) Max. zrno (mm) CENA €/m3 bez DPH
C8/10 X0 S3 22 44
C12/15 X0 S3 22 47
C16/20 X0 S3 16 50
C20/25 XC1 S3 16 53
C25/30 XC2 S3 16 56
C30/37 XC4,XD2 S3 16 60
C40/45 XC4,XD3 S3 16 64
C20/25 (vodostavebný) XC1 S3 16 55
C25/30 (vodostav.,mrazuvzdor.) XC2 S3 16 58
C30/37 (vodostav.,mrazuvzdor.) XC4,XD2 S3 16 63
C40/45 (vodostav.,mrazuvzdor.) XC4,XD3 S3 16 66
C16/20 (poter) XO S3 8 53
C20/25 (poter) XC1 S3 8 56
C25/30 (poter) XC2 S3 8 59
CB III cestný betón S3 16 63
CBGM C5/6 /STN EN 14227-1/ S3 22 36
CBGM C8/10 /STN EN 14227-1/ S3 22 39

Betón pumpy:

 Mercedes - Pumi 24m / s objemom Mix 7m3 /  80 EUR bez DPH / hod.
 Mercedes 36m / s hodinovým výkonom čerpadla 160m3 /  80 EUR bez DPH / hod.

 

Jazda na stavbu a späť (bet. čerpadlo) 1km / 0,80 EUR bez DPH
Rozbehová chémia - jednorázovo 20 EUR bez DPH

 

Transbeton Šamorín, s.r.o., Vicenzy 2, 931 01 Šamoín
tel: 0905 643 279, e-mail: transbeton [at] post [dot] sk