Betónové ploty

Betónové ploty majú široké využitie. Používajú sa ako na firemných, tak i na súkromných pozemkoch. Betónové ploty môžete použiť ako výbeh pre zvieratá, krytie firemného areálu, protihlukovú stenu alebo oplotenia priemyselných budov a parkov.

Princíp betónového plotu

Betónový plot je ochranný, pekný, jednoduchý, odolný voči mrazu a poveternostným podmienkam. Základný betónový plot skladáme z troch betónových komponent –

  • betónová doska (200 cm × 50 cm × 4,5 cm),
  • betónový stĺpik
  • a betónový koncový stĺpik.

Princíp betónových plotov je jednoduchý: medzi dva priebežné stĺpiky sa vsunú nastojato betónové dosky a na konci betónového plotu koncový stĺpik. Počet dosiek a výška stĺpikov záleží od Vami želanej výšky betónového plotu. V základe ponúkame štyri výšky betónového plotu:

Výšky betónového plotu

Betónový plot 1 m
(dve dosky na sebe)
Betónový plot 1,5 m
(tri dosky na sebe)
Betónový plot 2 m
(štyri dosky na sebe)
Betónový plot 2,5 m
(päť dosiek na sebe)

 

Transbeton Šamorín, s.r.o., Vicenzy 2, 931 01 Šamoín
tel: 0905 643 279, e-mail: transbeton [at] post [dot] sk