Liehovar - Nové Osady

Liehovar s produkciou bioetanolu a technického liehu.

Transbeton Šamorín, s.r.o., Vicenzy 2, 931 01 Šamoín
tel: 0905 643 279, e-mail: transbeton [at] post [dot] sk