Výkopové práce, zemné práce, nákladná doprava

Zemné a výkopové práce realizujeme rýpadlo-nakladačom značky JCB 3CX, ktorý má v prednej časti nakladač a v zadnej časti rameno s lyžicou.(hydraulické kladivo) Na výber máme lyžice so šírkou 40, 60 a 80 cm. Vzhľadom na vlastnosti, ktorými tento stroj disponuje, je jeho použiteľnosť veľmi široká. Vďaka prídavným zariadeniam ním možno nahradiť rýpadlo, nakladač, dozér, grader, žeriav a iné strojové zariadenia.

 • výkopy základov rodinných domov, chát, plotov,
 • výkopy základov stavieb,
 • výkop pivnice, montážne jamy,
 • vykopávanie rýh pre pokládku inžinierskych sietí,
 • vykopávanie rýh pre odpadovú kanalizáciu,
 • výkopy pre telekomunikačné vedenia, optické káble,
 • vykopávanie jám pre bazény a záhradné jazierka,
 • vykopávanie svažníc v kopcovitom teréne,
 • nakladanie, prekladanie výkopu, sutiny,
 • úprava terénu a planírovanie pozemkov,
 • hĺbenie jám a rýh,
 • pieskovanie, štrkovanie jám a rýh,
 • odvoz zeminy,preprava sypkých stavebných materiálov (štrky, piesky),
 • zimná údržba (parkoviská, spevnené plochy).
 • hydraulické kladivo na demoláciu povrchu (betónu a asfaltu),


V rámci nákladnej dopravy poskytujeme nasledovné služby:

 • preprava sypkých materiálov
 • preprava lomeného kameňa
 • preprava zeminy
 • preprava štrku
 • preprava makadamu
 • preprava zmiešaného materiálu
 • preprava stavebného materiálu
 • odvoz stavebnej sute

Služby nákladnej dopravy realizujeme vozidlom MAN. Nosnosť vozidla je 24 ton.

 

Transbeton Šamorín, s.r.o., Vicenzy 2, 931 01 Šamoín
tel: 0905 643 279, e-mail: transbeton [at] post [dot] sk